Vinduet er smalt og sort (The window is small and black)

 
Norwegian English
Jeg er trist.
Vinduet er smalt og sort.
Det er rart.
Du var en tufs.
I am sad.
The window is small and black.
It is strange.
You were a jerk.
Vinduet er smalt og sort.
Jeg er feig.
Du er en tufs.
Du er syk.
The window is small and black.
I am cowardly.
You were a jerk.
You are sick.
Jeg er feig.
Den blå bilen er kort.
Du er syk.
Gutten er en idiot.
I am cowardly.
The blue car is short.
You are sick.
The boy is an idiot.
Den blå bilen er kort.
Den er rar.
Gutten er en idiot.
Jeg er trist.
The blue car is short.
It is strange.
The boy is an idiot.
I am sad.

Norwegian assistance by Onyx St. Syr.

Back to Ada's page